Εισαγωγή

Ο ιστότοπός μας, https://science-of-tuning.gr (στο εξής: “ο ιστότοπος”), χρησιμοποιεί cookies και άλλες σχετικές τεχνολογίες (για λόγους ευκολίας όλες οι τεχνολογίες αναφέρονται ως “cookies”). Τα cookies τοποθετούνται επίσης από τρίτους που έχουμε εμπλακεί. Στο παρακάτω έγγραφο σας ενημερώνουμε για τη χρήση των cookies στην ιστοσελίδα μας.

Τι είναι τα cookies;

Το cookie είναι ένα μικρό απλό αρχείο που αποστέλλεται μαζί με σελίδες αυτού του ιστότοπου και αποθηκεύεται από το πρόγραμμα περιήγησης στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή άλλης συσκευής. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται εκεί μπορούν να επιστραφούν στους διακομιστές μας ή στους διακομιστές των σχετικών τρίτων κατά τη διάρκεια μιας επόμενης επίσκεψης.

Τι είναι τα scripts;

Ένα script είναι ένα κομμάτι του κώδικα προγράμματος που χρησιμοποιείται για να κάνει τον ιστότοπό μας να λειτουργεί σωστά και διαδραστικά. Αυτός ο κώδικας εκτελείται στον διακομιστή μας ή στη συσκευή σας.

Τι είναι τα web beacons;

Ένα web beacon (ή ετικέτα εικονοστοιχείων) είναι ένα μικρό, αόρατο κομμάτι κειμένου ή εικόνας σε έναν ιστότοπο που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας σε έναν ιστότοπο. Για να το γίνει αυτό, αποθηκεύονται διάφορα δεδομένα σχετικά με εσάς χρησιμοποιώντας web beacons.

Συναίνεση

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας για πρώτη φορά, θα σας δείξουμε ένα αναδυόμενο παράθυρο με μια εξήγηση για τα cookies. Συνεχίζοντας την περιήγηση στον ιστότοπο συμφωνείτε να χρησιμοποιούμε όλα τα cookies και plug-ins όπως περιγράφονται στο αναδυόμενο παράθυρο και σε αυτή τη δήλωση για τα cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies μέσω του προγράμματος περιήγησης, αλλά παρακαλούμε να σημειώσετε ότι ο ιστότοπός μας ενδέχεται να μην λειτουργεί πλέον σωστά.

Cookies

Τεχνικά ή λειτουργικά cookies

Ορισμένα cookies διασφαλίζουν ότι ορισμένα τμήματα του ιστότοπου λειτουργούν σωστά και ότι οι προτιμήσεις των χρηστών παραμένουν γνωστές. Τοποθετώντας λειτουργικά cookies, σας διευκολύνουμε να επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας. Με αυτόν τον τρόπο, δεν χρειάζεται να εισάγετε επανειλημμένα τις ίδιες πληροφορίες κατά την επίσκεψή μας στον ιστότοπό μας και, για παράδειγμα, τα αντικείμενα παραμένουν στο καλάθι αγορών σας έως ότου έχετε πληρώσει. Μπορούμε να τοποθετήσουμε αυτά τα cookies χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Αναλυτικά cookies

Χρησιμοποιούμε αναλυτικά cookies για να βελτιστοποιήσουμε την εμπειρία του ιστότοπου για τους χρήστες μας. Με αυτά τα αναλυτικά cookies λαμβάνουμε γνώση σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μας. Ζητούμε από την άδειά σας να τοποθετήσετε αναλυτικά cookies.

Διαφημιστικά cookies

Σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιούμε διαφημιστικά cookies που μας επιτρέπουν να προσαρμόζουμε τις διαφημίσεις για εσάς και εμείς (και τρίτα μέρη) κερδίζουμε πληροφορίες για τα αποτελέσματα της καμπάνιας. Αυτό συμβαίνει με βάση ένα προφίλ που δημιουργούμε με βάση το κλικ και την πλοήγησή σας στο https://science-of-tuning.gr και εκτός αυτού. Με αυτά τα cookies, ως επισκέπτης του ιστότοπου συνδέεστε με ένα μοναδικό ανώνυμο αναγνωριστικό, επομένως δεν βλέπετε την ίδια διαφήμιση περισσότερες από μία φορές για παράδειγμα.

Επειδή αυτά τα cookies έχουν επισημανθεί ως cookie παρακολούθησης, ζητάμε την άδειά σας να τα τοποθετήσετε.

Κουμπιά κοινωνικών μέσων

Στην ιστοσελίδα μας έχουμε συμπεριλάβει κουμπιά για το Facebook για την προώθηση ιστοσελίδων (π.χ. “όπως”, “pin”) ή την κοινή χρήση (π.χ. “tweet”) σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook. Αυτά τα κουμπιά λειτουργούν χρησιμοποιώντας κομμάτια κώδικα που προέρχονται από το ίδιο το Facebook. Αυτός ο κώδικας τοποθετεί τα cookies. Αυτά τα κουμπιά κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης μπορούν επίσης να αποθηκεύουν και να επεξεργάζονται ορισμένες πληροφορίες, έτσι ώστε να μπορεί να σας παρουσιαστεί μια εξατομικευμένη διαφήμιση

Διαβάστε τις δηλώσεις απορρήτου αυτών των κοινωνικών δικτύων (οι οποίες μπορούν να αλλάζουν τακτικά) για να διαβάσετε τι κάνουν με τα (προσωπικά) σας δεδομένα που επεξεργάζονται χρησιμοποιώντας αυτά τα cookies. Τα δεδομένα που ανακτώνται ανώνυμα όσο το δυνατόν περισσότερο. Το Facebook βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση και διαγραφή cookies

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο για αυτόματη ή μη αυτόματη διαγραφή των cookies. Μπορείτε επίσης να ορίσετε ότι ορισμένα cookies ενδέχεται να μην τοποθετηθούν. Μια άλλη επιλογή είναι να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο έτσι ώστε να λαμβάνετε ένα μήνυμα κάθε φορά που τοποθετείτε ένα cookie. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επιλογές, ανατρέξτε στις οδηγίες στην ενότητα Βοήθεια του προγράμματος περιήγησης.

Παρακαλώ σημειώστε ότι ο ιστότοπός μας μπορεί να μην λειτουργεί σωστά εάν όλα τα cookies είναι απενεργοποιημένα. Εάν διαγράψετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας, θα τοποθετηθούν ξανά μετά τη συγκατάθεσή σας, όταν επισκεφθείτε ξανά τους ιστότοπούς μας.

Πώς χρησιμoπoιούνται οι Πρoσωπικές σας Πληρoφoρίες;

H επιχείρηση συλλέγει τα στoιχεία σας πρoκειμένoυ να σας παρέχει υπηρεσίες, να συμμoρφώνεται με τις νoμικές μας υπoχρεώσεις και να βελτιώνει τα πρoϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Δεν πoυλάμε, ενoικιάζoυμε ή μoιραζόμαστε πληρoφoρίες πoυ μπoρούν να σας ταυτoποιήσουν πρoσωπικά με τρίτους με τρόπo διαφoρετικό από αυτόν πoυ περιγράφεται σε αυτήν την Πoλιτική Απoρρήτου.

H επιχείρηση μπoρεί να χρησιμoποιήσει αυτές τις πληρoφoρίες για:

  1. Επεξεργασία της παραγγελίας
  2. Αποστολής ενημερωτικών/επιβεβαίωσης/σημείωσης για την παραγγελία που πραγματοποιήσατε
  3. Καταχωρήσει τα δικαιώματά σας, αν πρoκύπτουν, για τεχνική υπoστήριξη ή άλλα oφέλη πoυ μπoρεί να δίνoνται σε συγκεκριμένους αγοραστές/χρήστες.
  4. Απάντηση σε απορίες πελατών οι οποίοι πραγματοποιούν αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  5. Δημιουργία λογαριασμού στον ιστότοπο.
  6. Αποστολή πληροφοριών που ζητάτε.
  7. Ενημερώση για προσφορές και προϊόντα εφόσον έχει εγγραφή στο newsletter.
  8. Τις ανάγκες έρευνας και ανάπτυξης, βελτιώνοντας τη σελίδα και προσφέροντάς σας μια καλύτερη εμπειρία.

Σε ορισμένες καταστάσεις, η επιχείρηση science-of-tuning.gr μπoρεί να χρειαστεί να απoκαλύψει πρoσωπικά σας δεδομένα λόγω νoμικών αιτημάτων από δημoσιες αρχές, συμπεριλαμβανoμένων αιτημάτων σχετικών με την εθνική ασφάλεια ή την εφαρμογή τoυ νόμoυ. Ακόμη, προσωπικά δεδομένα μπορούν να γνωστοποιηθούν όταν απαιτείται από τον νόμo (π.χ., συμμoρφωση με κλήτευση, ένταλμα σύλληψης, δικαστική εντoλή ή νομική δiαδικασία εις βάρoς της επιχείρησης).

Τα δικαιώματά σας όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα:

Έχετε το δικαίωμα να μάθετε γιατί τα προσωπικά σας δεδομένα είναι απαραίτητα, τι θα συμβεί σε αυτό και πόσο καιρό θα διατηρηθεί.
Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που είναι γνωστά σε εμάς.
Δικαίωμα διόρθωσης: έχετε το δικαίωμα να συμπληρώνετε, να διορθώνετε, να διαγράφετε ή να αποκλείετε τα προσωπικά σας δεδομένα όποτε το επιθυμείτε.
Εάν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε και να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα.